Valdymo struktūra

Pagal UAB „NordStata“ įstatus, bendrovės valdymo organai yra direktorius ir valdyba. Direktorius yra bendrovės vadovas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją įmonės veiklą.